Øvrige prosjekter:

Drammen - Fjell: ca 13 daa - Bolig

Drammen: 71 daa - Bolig

Drammen: 21 daa - Bolig

Fet: 35 daa - Bolig

Færder: 37 daa - Bolig

Gjøvik: 41 daa - Bolig

Holmestrand: 9,5 daa - Bolig

Holmestrand: 19,5 daa - Bolig

Holmestrand: 193 daa - Bolig

Holmestrand: 83 daa - Bolig

Horten - Borre; ca 16,6 daa - Bolig

Lier - Liertoppen: ca. 5,7 daa - Bolig

Modum: 18 daa - Bolig

Modum: 21 daa - Bolig

Nannestad - Sentrum: 18,4 daa - Næring

Nannestad - Sentrum: 6,7 daa - Bolig

Nesodden: 448 daa - Bolig

Nittedal: 182 daa - Bolig

Nittedal: 163 daa - Bolig

Raufoss: 6 daa - Bolig

Raufoss: 31,6 daa - Bolig

Re - Skoppum: 65 daa - Næring

Re - Revetal: 183 daa - Bolig

Ringerike: 44 daa Bolig

Rygge: 54 daa - Bolig

Rælingen: 15,6 daa - Bolig

Røyken - Åros: 24 daa - Veiservice mm

Røyken - V/Rådhuset: 50 daa - Næring/Off.virksomhet

Sande - Bjørnstadfeltet: 259 daa - Bolig

Sarpsborg - Tune: 118,6 daa - Næring

Skien - Åfoss: 20-30 daa - Bolig

Sør Odal - Skarnes: 117 daa - Næring

Sør Odal - Skarnes: 59 daa - Næring

Trondheim - Tiller: ca 55 daa - Bolig

Tønsberg - Kongsåsen: ca 10 daa - Bolig

Tønsberg - Vear: 130 daa - Bolig

Eksempel Nannestad: