Salutaris Eiendom ønsker å komme i dialog- og innlede samarbeid med grunneiere som eier interessante tomter; med eller uten påstående bygg. Dersom du vil selge et tomteområde, eller ønsker å inngå en samarbeidsavtale om utvikling håper vi vår kompetanse og erfaring gjør oss til en aktuell samarbeidspartner.

Et utviklingssamarbeid kan foregå på flere måter. Den for oss vanligste metoden er inngåelse av betingede kjøpekontrakter og/ eller opsjonsavtaler hvor vi forplikter oss til å dekke alle utviklingskostnadene mot en rett til å kjøpe eiendommen til en fastsatt pris på det tidspunktet utviklingsprosessen er gjennomført.

En alternativ variant er at det opprettes, eller tegnes avtale om senere opprettelse, av et felles selskap hvor gårdeier bidrar med tomt. Salutaris Eiendom bidrar med kompetanse og øvrige ressurser til å gjennomføre den nødvendige utviklingsprosessen.

Vi har lang og god erfaring med begge modeller, men er også åpen for andre samarbeidsmodeller.

Har du/dere en spennende tomt dere ønsker å diskutere utvikling av; ta kontakt!