Drammen - Drafnkollen - Bolig

Areal: ca. 73 dekar

Prosjektbeskrivelse:

Arealet søkes primært utviklet for småhus/boliger, 60 - 70 enheter.