Erfaringsbakgrunn/CV

  

Lars Thalberg:

  • Utdannelse tilsvarende siviløkonom fra BI Norwegian Business School og UiA - University Of Agder
  • Lang og bred eiendomsbakgrunn med lederansvar som adm. direktør for Briksdalen Eiendom og Arico, viseadm. direktør i Fabritiusgruppen, eiendomsdirektør i Neas samt daglig leder i ISS Eiendomsservice. Lars har også vært ansatt som rådgiver/megler i Pareto Eiendom.I ABB var karrieren bred, med stillinger som eiendomssjef, markedssjef, controller og sousjef. I perioden i ABB ble det gjennomført samlokaliseringsprosjekter i de største byene i landet, noe som innebar søk etter tomter/nybygg for deretter å sette opp tilpassede nybygg. Konsernet var samtidig blandt de første i landet som var aktive i sale/leaseback. I perioden i ABB ble det solgt eiendom tilsvarende mer enn 750.000 kvm eiendomsmasse.
  • Har jobbet med eiendom i over 35 år innen fagområdene eiendomsutvikling, sale/leaseback, samlokalisering/prosjekter og forvaltning.
 

 

Olav S Illøkken:
  • MMCR Olav S. Illøkken har ivaretatt en rekke stillinger, funksjoner og prosjekter på høyt nivå i norsk samfunnsliv, næringsliv og statsforvaltning. Olav er mangeårig adm. direktør i norsk industri og handel, adm. direktør for statlig foretak, men også som kontorsjef i direktorat og kommune, foruten som prosjektdirektør og rektor på prosjektbasis.
  • Som mangeårig toppleder, foruten som linjeleder (markedsdirektør, personalsjef, økonomisjef, logistikksjef, kontorsjef, samt en rekke prosjekter som prosjektleder) har han arbeidet bredt med operativt lederskaps spørsmål. Således har han lagt ned et stort arbeid med å fronte, bygge og "drifte" ulike virksomheter og selskaper, store som små, gjennom mange år. Han er også grunder av flere virksomheter.
  • Av utdanning er Olav MMCR fra masterprogrammet ved Juridisk Fakultet, Universitetet i København. Han er også utdannet innen jus fra UIO, samt befals og offisersutdannet fra Det Norske Forsvaret, foruten studier ved BI og NHH.
  • Olav har mer enn 20 års erfaring fra eiendomsbransjen, primært eiendomsutvikling.