Salutaris Eiendom ble etablert i 2012 og eies og driftes av selskapets partnere. Selskapets målsetting er å skape verdier gjennom profesjonell eiendomsutvikling i samarbeid med grunneiere og våre samarbeidspartnere.

Vår spisskompetanse er planmessig og kommersiell eiendomsutvikling, herunder regulering. Dette innbefatter søk etter gode tomteprosjekter, planmessig utvikling og salg av disse.

Selskapets partnere har lang og bred erfaring fra eiendomsbransjen. Dette innenfor områdene utvikling, kjøp/salg, ledelse og forvaltning. Selskapets partnere besitter et meget godt kontaktnett.

Utviklingsområdene er primært rettet mot det sentrale Østlandet.

 

 

  

 

Nyheter - vår portefølje:

  • Horten:
    • Borre - Tomt på 36,8 daa avsatt til privat og offentlig tjenesteyting beliggende ved siden av Høgskolen. Områdeplan i regi av kommunen pågår, hvorav området rundt Campus er en del av planen.