Lierbyen/Frognerlia

Prosjektbeskrivelse:

Tomt ca 73 daa utvikles til bolig. Endelig areal tilpasses i den videre utvikling av området.