Oslo - Hauketo - Bolig

Prosjektbeskrivelse:

Tomten på ca 14 daa søkes utviklet til bolig.

Tomten ligger ca 90 m fra Hauketo stasjonsområde og ligger rett utenfor det avsatte byggeområdet i kommuneplanen.

Tomten er tidligere bebygd med en offentlig "skole" som nå er revet. Dvs at deler av tomten har vært bebygd og asfaltert, inntil for et noen år tilbake.