Sukkevann/Randesund - ca 10,4 daa - Felt BB3

Prosjektbeskrivelse:

Eiendommen er flateregulert og avsatt til bolig i gjeldende kommuneplan

  • Felt B33 er flateregulert for boliger. Det tillates minimum 24 og maksimum 50 boenheter.
  • Inntil 5.500 BRA
  • Leiligheter/konsentrert småhusbebyggelse i inntil 3. etg., eller frittliggende småhusbebyggelse i inntil 2. etg.
  • Busstopp ved tomtegrensen