Salutaris Eiendom ble etablert i 2012. Selskapet eies og driftes av selskapets partnere. Selskapets målsetting er å skape verdier gjennom profesjonell eiendomsutvikling i samarbeid med grunneiere og våre samarbeidspartnere.

Vår spisskompetanse er planmessig og markedsmessig eiendomsutvikling, herunder regulering. Dette innbefatter søk etter gode tomteprosjekter, planmessig utvikling og salg av disse.

Selskapets partnere har lang og bred erfaring fra eiendomsbransjen. Dette innenfor områdene utvikling, kjøp/salg, ledelse og forvaltning. Selskapets partnere besitter et meget godt kontaktnett.

Utviklingsområdene er primært rettet mot det sentrale Østlandet.

 

 

  

 

Nyheter:

Vi har inngått nye avtaler på tomteprosjekter i Asker, Kristiansand, Kongsvinger, Ringsaker, Elverum og Gran.

I Hamar har vi, sammen med Dark arkitekter, laget en mulighetsstudie på tilsammen 138 enheter, fordelt på enebolig, rekkehus og tomannsboliger.