Stokke - Ved 18 - Veiservice

En av norges mest trafikkerte strekninger

Prosjektet er solgt

Areal: Avsatt til veiservice i KP

 

Prosjektbeskrivelse:

I kommuneplan er det avsatt areal til veiservice (Sørgående løp) og (Nordgående løp). Arealene har av-/ påkjøringsrampe til E18. 

Reguleringsplan påstartet sørgående løp - Kommunestyret godkjente regulering den 28.05.20