Stange - ca 11,8 daa

 

Prosjektbesrivelse:

  • Tomten er avsatt til bolig i gjeldende kommuneplan - Småhusbebyggelse
  • Beliggende på Brattvoll