Skiptvet kommune

Avtale med partner inngått

Prosjektbeskrivelse:

Denne delen av tomten er på tilsammen ca. 39 daa. Beliggende meget sentralt rett utenfor Skiptvet sentrum.

25 - 28 daa av tomten er avsatt til bolig i sentrumsplanen for Skiptvet kommune.