Skiptvet kommune

ca. 45 daa Foreslått avsatt til byggeområde bolig i sentrumsplanen