Sør Odal - Skarnes - Avsatt til bolig/næring

Avtale inngått med OBOS Block Watne

Areal: ca. 42 dekar

Prosjektbeskrivelse:

Arealet søkes utviklet for etablering av boliger. Regulering pågår, sendt til 1`te gangs behandling.