Sør Odal - Skarnes - Avsatt til bolig

1´te gangs behandlet i kommunen; regulering antas godkjent 2023

 

 

Prosjektbeskrivelse:

Arealet søkes utviklet for etablering av boliger. Regulering pågår, 1´te gangs behandlet.

Det er tegnet leiligheter i lavbygg, med frittstående parkeringsgarasjer. I tillegg reguleres det inn boliger og dagligvareforretning på nabotomtene.

Vårt planområde: ca. 20 dekar