Sør Odal - Skarnes - Avsatt til bolig - 1`te gangs behandlet i kommunen; regulering antas ferdig høst 2022.

 

 

Prosjektbeskrivelse:

Arealet søkes utviklet for etablering av boliger. Regulering pågår, 1`te gangs behandlet.

Det er tegnet 40 leiligheter i lavbygg, med frittstående parkeringgarasjer.

Tomteareal: ca. 20 dekar