Ringsaker - Avsatt til bolig i kommuneplan - ca 25 daa

Prosjektbeskrivelse:

Beliggende i tettsted Furnes

 - Kylstad barneskole 1,0 km 

 - Furnes ungdomsskole - 2,0 km

 - Kylstad tettsted - 0,8 km 

Beliggende sentralt på E6 og handelsetableringer. Ca 12 km inn til Hamar sentrum.