Moss/Rygge - Inntil E6

Prosjektbeskrivelse:

Tomt på ca 13 daa hvorav ca 9,5 daa er avsatt til Næring i gjeldende kommuneplan. 

Beliggende med god profilering til E6 og Ryggeveien.