Moss/Rygge - Inntil E6

Prosjektbeskrivelse:

Tomt på ca 13 daa avsatt til Næring i gjeldende kommuneplan. 

Beliggende med god profilering inntil E6 og adkomst fra Ryggeveien.