Kongsvinger - Næring

Prosjektbeskrivelse:

ca 3,9 daa tomt avsatt til næring i gjeldende kommuneplan; ved hovedinnkjøring til Kongsvinger. Næringsbygg med grunnflate på ca 1.000-1.100 kvm antas kunne bli oppført. Meget god profilering.