Kongsvinger - avsatt til bolig - ca 27,5 daa

Del av området B44

Prosjektbeskrivelse:

Ca 27,5 daa avsatt til bolig i kommuneplan

  • Beliggende på Engebråten ved Rasta - Holtlia
  • ca. 900 m til Kongsvinger sentrum
  • Nærområde; Holt Idrettsanlegg og skole