Indre Østfold - Skiptvet - 28,5 daa

Avtale solgt til Glomar Eiendom

Prosjektbeskrivelse:

Tomten er på ca. 28,5 daa og avsatt til bolig i kommuneplan.

DARK Arkitekter har laget et mulighetsstudie, nøkkeltall:

Totalt 43 enheter fordelt på

 - 8 eneboliger

 - 8 tomannsboliger 

 - 27 rekkehusenheter

ca 9.798 kvm BTA - ca. 8,328 kvm BRA

Tomteareal benyttet - 21.685 kvm

 

Kontaktperson: Attentus v/Vetle Just Kvammen  - Mobil 98239605