Hvaler - Bolig

Prosjektbeskrivelse:

Prosjektet er på ca 33,5 daa og har beliggenhet i Ødegårdskilen. Tomten ble nylig avsatt til bolig i ny kommuneplan. 

Tomten ligger meget sentralt til, gangavstand til nærbutikker, solrikt og med sjøutsikt fra store deler av tomteområdet.

Mulighetstudie er tegnet av DARK arkitekter.