Hvaler - Bolig

Prosjektbeskrivelse:

Prosjektet er på ca 33,5 daa og har beliggenhet i Ødegårdskilen. Tomten er avsatt til bolig i kommuneplan. 

Tomten ligger meget sentralt til, gangavstand til nærbutikker, solrikt og med sjøutsikt fra store deler av tomteområdet.

Mulighetstudie er tegnet av DARK arkitekter.