Hvaler - Ødegårdskilen - 4,8 daa

Prosjektbeksrivelse:

Tomten er på ca 4,8 daa og har beliggenhet i Ødegårdskilen. Tomten ble nylig avsatt til bolig i ny kommuneplan. Grunnet hensynssone mot Fastlandsvegen kan ca 2 daa av tomten utvikles til bolig.

Tomten ligger meget sentralt til, gangavstand til nærbutikker/nærsenter.

DARK arkitekter har laget en mulighetsstudie på 6 rekkehus/boliger i rekke.