Hvaler - Ødegårdskilen - 4,8 daa

Prosjektbeksrivelse:

Tomten er på ca 4,8 daa og har beliggenhet i Ødegårdskilen. Tomten er avsatt til bolig i kommuneplan. Grunnet hensynssone mot Fastlandsvegen kan ca 2 daa av tomten utvikles til bolig.

Tomten ligger meget sentralt til, gangavstand til nærbutikker/nærsenter.

Mulighetsstudie er tegnet av DARK arkitekter.