Horten - Campus Vestfold

Prosjektbeskrivelse:

Tomten er på ca 36,8 daa og ligger i tilknytning til Campus Vestfold. Eiendommen vil inngå i den pågående Områdeplan, i regi av Horten Kommune, for Campus - området.

Eiendommen er avsatt i kommuneplan til KB2 - «kombinert bebyggelse og anlegg» (bolig og næring, jfr. pkt. 2.3.9 i de utfyllende bestemmelsene).TY1 (O1) er avsatt til «offentlig eller privat tjenesteyting».