Horten - Campus Vestfold

Prosjektbeskrivelse:

Tomten er på ca 36,8 daa og ligger i tilknytning til Campus Vestfold. Eiendommen vurderes å ha et stort potensial og vil inngå i den pågående rulleringen av Kommuneplanens Arealdel.

Ny vei fra Campus Vestfold mot RV 19 antas ferdig i 2024 samtidig med åpning av ny jernbanestasjon på Skoppum.