Holmestrand kommune - Galleberg i Sande - 18,5 daa

 

Prosjektbeskrivelse:

Tomten er på 18,5 daa og er beliggende ved Sandbråten i gamle Sande kommune. Eiendommen er tilknyttet Galleberg skolekrets og er avsatt til bolig i kommuneplan.