Hamar - Ilseng - ca. 117 daa 

Prosjektbeskrivelse:

ca 117 daa avsatt til bolig i kommuneplan.

Dark arkitekter har laget en mulighetsstudie med følgende nøkkeltall:

Estimert BTA - 30.860 kvm

 - 26 eneboliger

 - 78 rekkehus

 - 34 tomannsboliger

Totalt 138 boliger