Gran - Avsatt til bolig i kommuneplan - ca 19,4 daa

Prosjektbeskrivelse:

Sentralt, solrikt, kort vei til skole

Adkomstvei regulert inn til området