Færder kommune - Tenvik - Avsatt til bolig

Prosjektbeskrivelse:

Eiendom på Tenvik på tilsammen ca 15,6 daa:

 - ca 600 kvm er regulert til bolig

 - ca. 6.900 kvm er avsatt til bolig i kommuneplan

 - Resten er Lnf areal

Kort vei til skole og barnehage. Gangvei/sykkesti er etablert. Meget hyggelig nærområde. Kort vei til Tenvik, sjøen, badestrender mm