Enebakk kommune - ca 12,3 daa avsatt til boligformål

Prosjektbeskrivelse:

Opplysninger kommer.