Elverum - ca 14 daa avsatt til offentlig og privat tjenesteyting

Prosjektbeskrivelse:

Tomten ligger på Hernes, inntil Hernes skole og Idrettsanlegg.