Elverum - Avsatt til bolig, ca 15 daa

Prosjektbeskrivelse:

Tomten er beliggende på Hernes, beliggende inntil Hernes skole og idrettsanlegg.