Båstad - 29,3 daa

Prosjektbeskrivelse:

•Avsatt til bolig i kommuneplanen
•Etablert nærområde
 
Kontaktperson: Attentus v/Vetle Just Kvammen  - Mobil 98239605