Asker_Røyken - Hallenskog - Bolig

Areal: ca. 260 dekar

Prosjektbeskrivelse:

Arealet søkes utviklet for småhusbebyggelse/leiligheter. Gangavstand til jernbanestasjon