Asker - ca. 29,5 daa avsatt til bolig i kommuneplan

 

Prosjektbeskrivelse:

Tomtene er beliggende på Vollen/Bjerkas i Asker kommune.

To parseller:

 - ca 17,2 daa avsatt til bolig

 - ca 14,3 daa avsatt til bolig ( ca 2 daa er fratrukket grunnet biologisk mangfold)

Kort vei til skole/idrettsanlegg - ca 1,7 km