Vestby - Son stasjon

Prosjektbeskrivelse:

Tomt på ca 9 daa søkes utviklet for parkering da dagens parkeringsplass ved jernbanestasjon ikke dekker dagens etterspørsel/behov for pendlerparkering.