Utviklingsportefølje:

Nøkkeltall:

 - Antall opsjonsavtaler: 118

 - Tomteareal totalt: 6.885.178 kvm