Utviklingsportefølje:

Nøkkeltall:

 - Antall opsjonsavtaler: 114

 - Tomteareal totalt: 6.722.315 kvm