Trøgstad - 99,7 daa

Prosjektbeskrivelse:

•Avsatt til bolig i kommuneplanen
•Etablert nærområde
•Høyt og fritt med flott utsikt
•Solrikt