Trøgstad - 29,3 daa

Prosjektbeskrivelse:

•Avsatt til bolig i kommuneplanen
•Etablert nærområde