Stange - Næring

Innspill relatert til næring er sendt inn i forbindelse med rullering av kommuneplan; 78,6 daa ved Ottestad. 

Informasjon kommer.