Sør Odal - Skarnes - Avsatt til bolig/næring

Intensjonsavtale inngått.

Areal: ca. 42 dekar, hvorav ca 5 daa er avsatt til næring/dagligvare og ca. 37 daa er avsatt til bolig.

Prosjektbeskrivelse:

Arealet søkes utviklet for etablering av boliger. Regulering pågår.