Kongsberg - Toppen

Prosjektbeskrivelse:

Kommuneplaninnspill til bolig på to tomter ved "Toppen  - Gamlegrendåsen" rett ved Plantasjen og utbyggingsfeltet til BW.

Tomtene er på henholdsvis ca 10,5 daa og 5,0 daa.