Holmestrand - Avsatt til bolig i kommuneplan

Prosjektbeskrivelse:

To tomter på hhv 6,9 daa og 5,0 daa.

Eiendommene er en del av gnr 55, bnr 1 og 2 på Hagan/Fosskollen i Holmestrand. De to tomteparsellene er beliggende i samme område, har god adkomst.