Skiptvet kommune

Prosjektbeskrivelse:

Tomten er på tilsammen ca. 15 daa. Beliggende meget sentralt rett utenfor Skiptvet sentrum.

Område er avsatt til bolig i sentrumsplanen for Skiptvet kommune.