Sør Odal - Skarnes - Avsatt til bolig - 2´ndre gangs behandlet i kommunen; regulering antas ferdig årskifte 2022-23.

 

 

Prosjektbeskrivelse:

Arealet søkes utviklet for etablering av boliger. Regulering pågår, 2´ndre gangs behandlet.

Det er tegnet 40 leiligheter i lavbygg på vår del av tomten, med frittstående parkeringgarasjer. I tillegg reguleres det inn boliger og dagligvareforretning på nabotomtene.

Vårt tomteareal: ca. 20 dekar