Bærum - Sandvika - Kontor

Areal: ca. 8 dekar

Prosjektbeskrivelse:

Arealet er tenkt utviklet for etablering av kontor, alternativt bolig på sikt. Dark arkitekter har utarbeidet en konseptskisse. Kontorbygg i 4 etasjer med tillegg av 1 parkeringsplan. Ideskissen hensyntar etablert grøntbilde og turstier samtidig som ideskissen hensyntar eksisterende beboeres sol- og utsiktsforhold.

Samlet er er det tenkt ca. 2.700 kvm BRA kontor og ca. 600 kvm BRA parkering.